Eerste bezoek

Bij een eerste afspraak zijn een aantal dingen belangrijk, tijdens het eerste bezoek beoordelen wij uw mondgezondheid, hierbij wordt de conditie van uw tandvlees ook beoordeeld. Daarna stellen wij voor u een behandelplan op. Hierbij geven wij advies over uw mondgezondheid en daarna starten we met de gebitsreiniging.

Afhankelijk van uw mondgezondheid zijn er na uw eerste bezoek mogelijk één of meerdere vervolgbehandelingen nodig. Verder nemen wij de mogelijkheden voor de behandeling met u door waarbij ook de financiële aspecten worden besproken.

Het is belangrijk om de volgende zaken mee te nemen bij uw eerste bezoek:

  • Een verwijskaart (indien u bent doorverwezen door uw tandarts)
  • De naam en bijsluiter van medicijnen die u eventueel gebruikt (veel medicijnen hebben namelijk invloed op de mondgezondheid of zijn van invloed op de behandeling)
  • Uw identiteitsbewijs

Voor het eerste bezoek vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Het is voor ons erg belangrijk om informatie te hebben over uw gezondheid. Niet alleen om complicaties te voorkomen en om veilig te kunnen werken, maar ook omdat sommige behandelingen onder verdoving kunnen worden uitgevoerd. Bij onvolledige informatie over uw gezondheid kan het voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan. Dat willen wij uiteraard voorkomen. Het is vanzelfsprekend dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens, deze worden niet aan derden verstrekt zonder uw goedkeuring.

Ook zullen we het behandelprotocol bespreken, doormiddel van 'Zorgsom' kunnen wij samen u uw zorgvergoedingen bekijken.

U kunt dit invullen via ons patiëntenportaal: Direct naar het patiëntenportaal